2024-05-20

Tarjáni Képek

Fény(tény)képek Salgótarján és Nógrád vármegye jelenéből és múltjából. Jártamban – keltemben a világ.

Nógrádon kívül – Bozóki vár

Bencés apátságból premontrei prépostság, jezsuiták. Kolostorból erőd, várkastély, cselédlakás. A Bozóki vár.

 

Bozóki vár
Bozóki vár
Bozóki vár
Bozóki vár
Bozóki vár